Dirección

Presidente. * Patrón Maior *

D. José Manuel Rosas Otero

Vice. * 1º Vicepatrón Maior *

D. José Manuel Otero Otero

Vice. * 2º Vicepatrón Maior *

D. José Luis Reiriz Pérez

Asistente Técnico

Dna. Diana Maria Pastoriza